16 de novembre de 2010

BLOC DE FESTES

Us recordam que podreu veure algunes de les activitats que fem a l'escola al nostre bloc de festes. Ara acabam de penjar fotos de l'exposició de bolets i fruits de tardor que hem fet enguany. Aquí teniu l'enllaç:


Fins aviat!!

9 de novembre de 2010

NORMES GENERALS

 • Perquè les classes tenguin un millor funcionament, demanam puntualitat. Les barreres d' accés al centre quedaran tancades a les 8.35 . Les faltes de puntualitat s´hauran de justificar per escrit als tutors signades pel pare o la mare de l´alumne. Les sortides o entrades durant el temps lectiu no seran permeses sense l´autorització del pare, mare o tutor. 
 • L´Educació Física s´ha de fer amb roba i calçat adequats. La impossibilitat de fer  Educació Física s'ha de justificar amb un certificat mèdic. 
 • Les faltes d´assistència a classe han de ser justificades per escrit o amb un certificat mèdic respectivament. 
 • A aquelles famílies els fills i filles de les quals no queden al menjador escolar recomanam que doneu els doneu berenars fets de casa. Recordau també que els dijous els infants berenen de fruita. 
 • Es recorda als pares i mares que la barrera gran (entrada vehicles) és únicament per al personal del centre i no per als altres vehicles particulars. Recordeu que tots els infants han d'entrar per la porta principal (la del pati).

HORARIS

L’horari de classes és de 8:30 a 13:30 hores. Les barreres d'entrada al centre es tancaran a les 8:35, per la qual cosa i per la seguretat dels vostres infants, us pregam que sigueu puntuals.

L'horari de les activitats extraescolars és de dilluns a dijous de 15 i les 17 hores.
Els infants que queden a dinar i que fan activitats extraescolars podran estar en el centre fins a les 17h de dilluns a dijous i, a més, els divendres fins les 16h. Fora d'aquest horari no queda ningú a l'escolar que sen pugui fer responsable. Les barreres d'accés al centre es tancaran a les 17:10h (de dilluns a dijous) i a les 16:10 (els divendres).

Horari d'atenció de Secretaria i Direcció
A Secretaria i Direcció us atendrem en qualsevol moment, si les persones responsables estan disponibles, però és convenient que concerteu les hores de visita.

Horari d'atenció de l'AMPA
de dilluns a dijous de 8:30 a 9:30 i de 13'30 a 17:00; el divendres de 8:30 a 9:30.

INFORMACIONS SOBRE EL MENJADOR I LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’hora de dinar forma part del temps en què intentam que els infants aprenguin a conviure i a menjar d’una manera ordenada i seguint unes pautes de bon comportament i d’educació cap a una alimentació adequada. 
Les monitores del menjador porten a terme el seguiment d’aquesta tasca que afortunadament, com a norma general, es desenvolupa sense problemes. No obstant això, el Consell Escolar, en compliment de les seves atribucions, tractarà aquells casos de faltes greus que alterin el clima de convivència i de bon ambient de menjador que tots pretenem aconseguir. A tals efectes, es consideraran faltes greus:
 • La falta de respecte envers el personal del menjador o de la cuina.
 • Fer malbé el menjar propi o d’altres, tudar-lo, tirar-lo, jugar-hi.
 • Promoure o participar en baralles violentes en temps de menjador.
 • Sortir del recinte de menjador o de l’escola sense permís de la monitora.
 • Fer malbé els estris de menjador, de mobiliari, etc.
Per altra banda convé que les famílies estigueu informades sobre una sèrie de normes que s’han de tenir presents per al bon funcionament del menjador i de les activitats extraescolars:
 • Els infants que no puguin menjar qualque tipus d’aliment hauran d’entregar a la seva monitora de menjador el corresponent certificat mèdic.
 • Els infants de menjador i/o activitats extraescolars només poden sortir del recinte acompanyats dels seus responsables. Si han de sortir sols, han de dur una autorització signada pels seus pares o tutors.
 • Quan els responsables dels infants vénen a cercar-los, sobretot d’educació infantil, cal avisar la monitora. Si la persona encarregada d’endur-se’n l’infant no és coneguda per les monitores s’avisarà l’oficina de l’Ampa amb antelació.
 • Seguint la línia de centre establerta, els infants no podran menjar llepolies dins el recinte escolar.
 • Els infants que no dinen a l’escola i hi vénen a fer alguna activitat extraescolar , han d’abandonar el recinte quan l’acabin ja que no disposen de custòdia de pati.
 • No es poden recollir els infants abans d’acabar de dinar o abans del final de l’activitat extraescolar que realitzin. Els responsables dels infants esperaran defora i no interrompran el dinar o l’activitat.