18 de juliol de 2011

Calendari escolar curs 12 / 13

Calendari

Inici i final de curs

Els alumnes inicien les activitats lectives dia 13 de setembre de 2011 i les finalitzen dia 21 de juny de 2012, amb un total de 176 dies lectius

Vacances

Nadal: del 23 de desembre de 2011 al 6 de gener de 2012, ambdós inclosos.
Pasqua: de 5 al 13 d’abril de 2012, ambdós inclosos.

Els dies festius i no lectius són:

2012
12 d’octubre (festa estatal).
1 de novembre ( Tots Sants)
2 de novembre (substitució 26 desembre festa local)
6 de desembre (dia de la Constitució).

2013
21 de gener (Sant Sebastià)
28 de febrer (festa escolar unificada)
1 de març (festa de la Comunitat).
4 de març (dia no lectiu triat per l’escola)
1 de maig (dia del treball)