1 de setembre de 2012

EQUIP EDUCATIU CURS 2012 - 2013

Enguany l'Equip Educatiu de l'escola està format per les següents persones, adscrites als cicles, cursos i àrees que es detallen a continuació:
EDUCACIÓ INFANTIL
Pilar Cuenca- 3anys
Rosa Colom- 3anys
Rebeca Planas- 4 anys
Cristina PEral- 4 anys
Catalina Nicolau- 5 anys
Bel  Bestard- 5 anys
Marina  Perelló-Suport EI. Coordinadora
Maria del Mar Mayans- Suport EI.
PRIMÀRIA 1R CICLE
Petra Barceló Riera-1er Curs
Bàrbara Servera-1er Curs. Coordinadora
Maria Victòria Diago- 2on Curs
Queta Coll- 2on Curs
PRIMÀRIA 2n CICLE
Marilina Tur Prats- 3er Curs. Coordinadora
Magdalena Marí - 3er Curs
 Bartomeu Miralles - 4art Curs
Encarna Fuster - 4art Curs
PRIMÀRIA 3r CICLE
Aina LLucia Clar- 5è Curs.
Bernat L. Coll - 5è Curs
Yolanda Vaquer- 6è Curs
Bel Riutort - 6è Curs
ESPECIALISTES D’ANGLÈS
Josep L. Morales
Maria Salvà E. coordinadora 3r cicle
ESPECIALISTA D’EDUCACIÓ FÍSICA
Francina Calvó Rigo
ESPECIALISTA DE MÚSICA
Francesc Crespí Cañellas
ESPECIALISTES EQUIP DE SUPORT
Aina Orcera. PT.Coordinadora
Vanessa Alonso- PT
Teresa Cirer-AD
M. Jose Martínez-AL
Marta Gargallo -ATE
Carme Trujillo- ATE
ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PSICOPEDAGÒGICA
Maria Pazos - Psicopedagoga
MESTRA DE RELIGIÓ
Aina Forns
EQUIP DIRECTIU
Ricard Vila - Director
Magdalena Marí - Cap d'estudis
Sandra Peña - Secretaria
AUXILIAR ADMINISTRATIU
Antoni Font Salvà