30 d’octubre de 2012

L'hort de l'escola



Com cada curs a l'escola hem posat en marxa l'hort alb els objectius de

 • Contribuir a observar, comprendre i analitzar fenòmens.
 • Incidir en la millora del seu entorn i fer-ne un ús sostenible.
 • Comprendre i analitzar la realitat del món que ens envolta.
 • Assolir la comprensió d’aspectes lligats a la vida, la salut, als recursos naturals i al medi ambient.
 • Desenvolupar actituds responsables.
 • Introduir dins el mètode científic a partir de l’experiència.
 • Potenciar la creativitat.
 • Observar, recollir i organitzar la informació.
 • Reflexionar sobre els processos naturals.
 • Desenvolupar hàbits de feina individual i d’equip, d’esforç i de responsabilitat.
 • Despertar la iniciativa personal, la curiositat, l’interès i la creativitat en l’aprenentatge.