9 de novembre de 2010

NORMES GENERALS

  • Perquè les classes tenguin un millor funcionament, demanam puntualitat. Les barreres d' accés al centre quedaran tancades a les 8.35 . Les faltes de puntualitat s´hauran de justificar per escrit als tutors signades pel pare o la mare de l´alumne. Les sortides o entrades durant el temps lectiu no seran permeses sense l´autorització del pare, mare o tutor. 
  • L´Educació Física s´ha de fer amb roba i calçat adequats. La impossibilitat de fer  Educació Física s'ha de justificar amb un certificat mèdic. 
  • Les faltes d´assistència a classe han de ser justificades per escrit o amb un certificat mèdic respectivament. 
  • A aquelles famílies els fills i filles de les quals no queden al menjador escolar recomanam que doneu els doneu berenars fets de casa. Recordau també que els dijous els infants berenen de fruita. 
  • Es recorda als pares i mares que la barrera gran (entrada vehicles) és únicament per al personal del centre i no per als altres vehicles particulars. Recordeu que tots els infants han d'entrar per la porta principal (la del pati).