23 de desembre de 2009

BEQUES TRANSPORT ESCOLAR

BEQUES PER TRANSPORT ESCOLAR
Requisits:
 1. Tenir el domicili familiar situat a 3 o més Km de distància del centre on està matriculat.
 2. Tenir el quocient que resulta de dividir tots els ingressos de la unitat familiar entre el nombre de membres que en formen part no superior als 5,500 euros.

Si voleu consultar la convocatoria al BOIB, clicau damunt l'enllaç:

BOIB 22/12/2009

Termini per presentar la sol.licitud a la secretaria del centre fins 21 de gener del 2010.

Es poden recollir els impressos i demanar aclariments a la secretaria del centre.

22 de desembre de 2009

BEQUES MENJADOR ESCOLAR

BEQUES PER MENJADOR ESCOLAR

La Conselleria d'Educació i Cultura convoca ajudes per a MENJADOR escolar durant el curs 2009-10.

Requisits:

Són requisits imprescindibles per poder sol·licitar i rebre les ajudes convocades:
 1. Utilitzar de forma permanent el servei de menjador. S’entén com a utilització permanent de menjador la que superi el 70% dels dies de servei de menjador.
 2. Haver presentat la sol·licitud i la documentació requerida en aquesta convocatòria en els terminis establerts.
Per atorgar les ajudes s’han de tenir en compte els criteris següents:

a) La renda familiar disponible;
b) El nombre de membres de la unitat familiar;
c) Les condicions socials del sol·licitant, acreditades de forma fefaent.
d) Els membres de l'unitat familiar afectats per disminucions físiques o psíquiques.

Puntuació que es concedirà en concepte d’Ingressos familiars (total dels ingressos dividit entre membres de la unitat familiar):

Es computaran com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l’any anterior (2008).
 • Fins a 3000 euros: 10 punts
 • De 3000,01 euros a 3500 euros: 9 punts
 • De 3500,01 euros a 4000 euros: 8 punts
 • De 4000,01 euros a 4500 euros: 7 punts
 • De 4500,01 euros a 5000 euros: 6 punts
 • De 5000,01 euros a 5500 euros: 5 punts
 • De 5500,01 euros a 6000 euros: 4 punts
 • De 6000,01 euros a 6500 euros: 3 punts
 • De 6500,01 euros a 7000 euros: 2 punts
 • De 7000,01 euros a 7500 euros: 1 punt
 • Més de 7500 euros: 0 punts
Puntuació que es concedirà en concepte de criteris familiars:

 • Per cada infant en acolliment: 1 punt
 • Per cada persona de la unitat familiar amb discapacitat física o psíquica:1 punt
 • Per família nombrosa: 1 punt
 • Per família monoparental: 1 punt.
 • Per tenir dos o més infants escolaritzats en el mateix centre educatiu que facin ús del menjador: 1 punt.
Condicions sociofamilars desfavorables

Les valorarà el Consell Escolar a partir de les orientacions de l'annex II i en funció dels documents que hagi pogut recaptar.

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR FINS DIA 21 DE GENER:
 1. Full de sol·licitud que facilitarà el centre.
 2. DNI en vigor, NIF o, en cas de ser estrangers, NIE, de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 14 o més anys en data 31 de desembre de 2008.
 3. Certificat d'ingressos de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (Hisenda) corresponent a l’any 2008 del pare i de la mare o tutors. No serà suficient la presentació del certificat de no estar obligat a fer la declaració de renda, s'ha d'acompanyar d'un justificant d'ingressos.
 4. Fotocòpia llibre família amb tots els components. En els casos de nul.litat, separació o divorci, s'ha d'acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet han d'acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que ho demostri

Si voleu consultar el BOIB, clicau damunt l'enllaç:

BOIB 22/12/2009

Termini per presentar la so.licitud en el centre fins dia 21 de gener 2010.

Es poden recollir els impressos i demanar aclariments a la secretaria del centre.

18 de desembre de 2009

HORARIS

HORARIS CENTRE

 • HORARI DE CLASSES, per a tot l’alumnat, és de 8:30 a 13:30 hores.
 • LES BARRERES D´ENTRADA AL CENTRE ES TANCARAN A LES 8:35, per la qual cosa pregam que sigueu puntuals.
 • Les consultes amb la Secretaria i la Direcció podeu fer-les en qualsevol moment que les persones responsables estiguin disponibles, però és convenient concertar les hores de visita.
 • Horari d'atenció de l'AMPA: Dilluns a dijous de 8:30 a 9:30 i de 13'30 a 17:00 h. Divendres de 8:30 a 9:30 h.
 • Orientació educativa i psicopedagògica:
  Agustina Sànchez Vives, psicopedagoga . Serà al centre els dilluns de 8'30 a 14'30 h. Kika Planisi, PTSC , els dimecres quinzenal de 10 a 15 h..

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 • Les activitats extraescolars es desenvoluparan de dilluns a dijous entre les 15 i les 17 h.

ELS ALUMNES DE MENJADOR -FACIN O NO ACTIVITATS EXTRAESCOLARS- PODRAN ESTAR A L'ESCOLA FINS A LES 17 h. I ELS DIVENDRES FINS A LES 16 h.

A PARTIR D'AQUESTS MOMENTS NO QUEDARÀ A L'ESCOLA CAP PERSONA QUE SE'N PUGUI FER RESPONSABLE.

LES BARRERES D´ACCÉS AL CENTRE QUEDARAN TANCADES A LES 17,10 (de dilluns a dijous) I A LES 16,10 (els divendres).

El compliment d´aquest horari beneficiarà els vostres fills/es. El tancament puntual de les barreres té com a objectiu vetllar per la seva seguretat.

Per més informació sobre les activitats extraescolars podeu consultar la web de l'AMIPA de l'escola. Gràcies per la vostar col.laboració.

NORMES GENERALS

Aprofitam aquest espai per recordar-vos les normes generals del centre. Gràcies per la vostra col.laboració.
NORMES GENERALS
 • Perquè les classes tenguin un millor funcionament, demanam ESTRICTA PUNTUALITAT. Les barreres d´accés al centre quedaran tancades a les 8.35 . Les faltes de puntualitat s´hauran de justificar per escrit als tutors signades pel pare o la mare de l'alumne. Les sortides o entrades durant el temps lectiu no seran permeses sense l'autorització del pare, mare o tutor.
 • Les faltes d´assistència a classe o la impossibilitat de fer Educació Física han de ser justificades per escrit o amb un certificat mèdic respectivament.
 • Educació Física s´ha de fer amb roba i sabates adequades, segons les indicacions dels professors corresponents.
 • Recomanam a les famílies els fills de les quals no queden al menjador escolar, que els hi doneu berenars fets a casa i fruita; i que eviteu els menjars "prefabricats" que, tot i la seva comoditat, no són gaire saludables
 • EL DIJOUS BERENAM DE FRUITA.
  Com cada any el dijous és el dia triat per tal que l'alumnat bereni de fruita, tant els infants que queden a menjador com els qui duen el berenar de casa, per això us pregam que NO OBLIDEU AQUEST HÀBIT i poseu als vostres fills o filles tantes peces de fruita com vulguin perquè no quedin amb gana.
 • Es recorda als pares i mares que la barrera gran (entrada vehicles) és únicament per al personal del centre i no per altres vehicles particulars.

És molt important que quan sigueu convocats per l´escola per qualsevol motiu, col·laboreu i us interesseu per resoldre allò que se us demani. Recordau que l'educació dels vostres fills i filles la feim entre tots i totes.

16 de desembre de 2009

INFORMACIONS DIVERSES

Malgrat estem fent feina en la renovació de la pàgina web de l'escola, encara no l'hem pogut posar en marxa. Per això, hem decidit adjuntar una sèrie d'informacions que trobam necessàries en aquestes alçades de curs. Per a qualsevol altre qüestió, no dubteu en demanar-ho a secretaria.

Gràcies!