8 d’agost de 2013

Calendari curs 2013 2014Inici del curs

13 de setembre
Alumnes de tres anys del 13 al 20 de setembre període d’adaptació

Vacances

Nadal:
del 23 de desembre de 2013 al 3 de gener de 2014, ambdós inclosos.
Pasqua:
del 17 d’abril al 25 d’abril de 2013, ambdós inclosos.

Dies festius
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (dia de la Constitució)

Dia no lectiu:
28 de febrer de 2014 (festa escolar unificada)

També tenen la consideració de dies festius durant el 2014 aquells que es determinin per la corresponent disposició de la Vicepresidència Econòmica de Promoció Empresarial i d’Ocupació.

Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració. Quan una o les dues festes locals coincideixin en dies no lectius del curs 2013-14, el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s’hagin produït.

Dia festiu de lliure disposició
                               Pendent de la decisió del consell escolar

Dia no lectiu substitutori de la festa local del 9 de setembre
                               Pendent de la decisió del consell escolar


Finalització
20 de juny de 2014