23 de desembre de 2009

BEQUES TRANSPORT ESCOLAR

BEQUES PER TRANSPORT ESCOLAR
Requisits:
  1. Tenir el domicili familiar situat a 3 o més Km de distància del centre on està matriculat.
  2. Tenir el quocient que resulta de dividir tots els ingressos de la unitat familiar entre el nombre de membres que en formen part no superior als 5,500 euros.

Si voleu consultar la convocatoria al BOIB, clicau damunt l'enllaç:

BOIB 22/12/2009

Termini per presentar la sol.licitud a la secretaria del centre fins 21 de gener del 2010.

Es poden recollir els impressos i demanar aclariments a la secretaria del centre.