26 de març de 2013

Adscripció alumnat de sisè a Secundària
Procés d’adscripció a Secundària  ( dates del 8 al 11 d’abril)
"A partir de dia 8 no abans"

a)     sol·licitud telemàtica
La podeu fer des de qualsevol ordinador amb connexió a internet.
(a l’escola tenim a la vostra disposició la sala d’ordinadors, a les 8’30 i a les 13’30)
1.- Accedir a  una d’aquests adreces   
2.- Una vegada accedit introduir el dni del pare o la mare  i la data de naixement de l’alumne.
3. automàticament s’ompliran totes les dades de l’alumne.
4. Col·locar per ordre els centres
                Opcions que podeu triar
                               IES Josep Sureda i Blanes
                               IEs Borja Moll
                               IES Antoni Maura
                               IES Aurora Picornell
5. Assenyalar els aspectes del barem que vos afecten ( germans en el centre, proximitat del domicili, proximitat del lloc de treball del pare/mare, germans amb minusvàlua, família nombrosa,….)
6. Marcat que autoritzeu a la conselleria a comprovar aquestes dades
7. clicar enviar.
No és necessari dur cap còpia al centre ni presentar cap documentació.

b)    Sol·licitud en paper
1.- omplir totes les dades de la sol·licitud
2.- Col•locar per ordre els centres
                Opcions que podeu triar
                               IES Josep Sureda i Blanes
                               IES Borja Moll
                               IES Antoni Maura
                               IES Aurora Picornell
3.- Assenyalar els aspectes del barem que vos afecten ( germans en el centre, proximitat del domicili, proximitat del lloc de treball del pare/mare, germans amb minusvàlua, família nombrosa,….)
5. Signar i lliurar en el centre.